Nonsensy z nauki polskiej i zagranicznej
Blog > Komentarze do wpisu

Groźny email od Łągiewki

Pan Przemysław Łągiewka przysłał mi groźnie brzmiącego maila.

Twierdzi, że w komentarzach pod jednym z wpisów pojawiły się pomówienia oraz zniewagi pod adresem Lucjana Łągiewki.

Mam w tej chwili dużo pracy i nie mam czasu na tak poważne dyskusje. Nie potrafię się natychmiastowo odnieść do zarzutów. Muszę dokładnie przeanalizować, co zostało tam napisane i przez kogo. Tymczasem odpublikuję rzeczone komentarze (jest techniczna możliwość przywrócenia ich). Zainteresowanym mogę  prywatnie przesłać zarchiwizowaną treść komentarzy, żeby się odnieśli do zarzutów.

List od p. Łągiewki w wersji pdf.

Centrum Badawczo Rozwojowe EPAR sp. z o.o.
Przemysław Łągiewka
CEO, Project EPAR


Do: Serwis internetowy mlodyfizyk.blox.pl

W związku z pojawieniem się na Paostwa serwisie wątku „Zderzak Łagiewki w TVP” oraz zamieszczaniem tam wpisów godzących w dobre imię wynalazcy Lucjana Łągiewki, jak również współpracującego z nim w ramach Projektu EPAR zespołu, informuję zarówno autorów wpisów, jak i administratora bloga, że dopuszczają się pomówienia, które jest przestępstwem kodeksu karnego z art. 212 kk § oraz art. 216 kk §.
Na blogu rozpowszechniane są nieprawdziwe informacje dotyczące rzekomego wyłudzania środków publicznych przez specjalistów z Projektu EPAR. Sugeruje się również, iż mogli oni dopuścid się oszustwa o naturze finansowej. Abstrahuję tu od inwektyw, którymi obrzucane są badania Lucjana Łągiewki i ich rezultaty, które wynikają z Paostwa niekompletnej wiedzy lub niezrozumienia istoty zagadnieo. Prowadzenie bloga to także dziennikarstwo. Etyka dziennikarska wymaga, aby informacje, które się upublicznia zostały zweryfikowane. Byd może zamiast uciekad się oszczerstw, kpin należało zwrócid się do nas o dodatkowe wyjaśnienia lub też przyjechad i osobiście podjąd dyskusję na temat technologii EPAR, w tym opisywanej bariery drogowej. Zapraszamy do skorzystania z tego rozwiązania, zweryfikowania i usunięcia umieszczonych na Paostwa serwisie nieprawdziwych informacji na temat technologii EPAR, a także organizacji działających na rzecz propagowania wynalazków Lucjana Łągiewki. Jeśli powyższa propozycja nie okaże się dla Paostwa interesująca, kancelaria prawna reprezentująca Project EPAR podejmie stosowne kroki prawne, w tym zawiadomienie prokuratury o popełnieniu przestępstwa. Ponadto złożony zostanie pozew przeciw autorom pomawiających wpisów oraz administratorowi serwisu zgodnie z Art. 24 kodeksu cywilnego za naruszenie dóbr osobistych związanych z pomówieniem oraz zniewagą.
Bardzo proszę o powiadomienie jakie jest Paostwa stanowisko w niniejszej sprawie.
Z poważaniem,
Przemysław Łągiewka
Prezes Zarządu
Centrum Badawczo Rozwojowe EPAR sp. z o.o.

Link do materiałów dowodowych 23.03.2011
http://mlodyfizyk.blox.pl/2011/02/Zderzak-Lagiewki-w-TVP.html
Podstawa prawna
Art.212. kk § 1. Kto pomawia inną osobę, grupę osób, instytucję, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie mającą osobowości prawnej o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyd ją w opinii publicznej lub narazid na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności, podlega grzywnie, karze ograniczenia albo pozbawienia wolności do roku.
§ 2. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w § 1 za pomocą środków masowego komunikowania, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
Art. 216. kk
§ 1. Kto znieważa inną osobę w jej obecności albo chodby pod jej nieobecnośd, lecz publicznie lub w zamiarze, aby zniewaga do osoby tej dotarła, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności. § 2. Kto znieważa inną osobę za pomocą środków masowego komunikowania, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
Art. 24 kc
§ 1. Ten, czyje dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem, może żądad zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne. W razie dokonanego naruszenia może on także żądad, ażeby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności ażeby złożyła oświadczenie odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie. Na zasadach przewidzianych w kodeksie może on również żądad zadośduczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny.
§ 2. Jeżeli wskutek naruszenia dobra osobistego została wyrządzona szkoda majątkowa, poszkodowany może żądad jej naprawienia na zasadach ogólnych.
§ 3. Przepisy powyższe nie uchybiają uprawnieniom przewidzianym w innych przepisach, w szczególności w prawie autorskim oraz w prawie wynalazczym.
Z poważaniem,
Przemysław Łągiewka
Prezes Zarządu
Centrum Badawczo Rozwojowe EPAR sp. z o.o.

EDIT: Moja odpowiedź emailowa:

Witam,
Dziękuję za wiadomość. Nic mi dotychczas nie było wiadomo o pomówieniach lub zniewagach w komentarzach pod notką http://mlodyfizyk.blox.pl/2011/02/Zderzak-Lagiewki-w-TVP.html . Sprawdzę uważnie treść tych komentarzy, czy znajdują się tam treści naruszające prawo. W przypadku znalezienia takich treści, zostaną one usunięte. W tym celu zamknęłam obecnie dostęp do komentarzy pod wyżej wymienioną notką.
Pozdrawiam,
Administratorka bloga, anuszka_ha3.agh.edu.pl

poniedziałek, 18 kwietnia 2011, anuszka_ha3.agh.edu.pl

Ta strona ma fanpage. Lajkujcie!


Polecane wpisy

  • Kurek i Kamiński przewracają się w grobie

    Program "Sonda 2" w TVP zapowiada odcinek o zderzaku Łągiewki. Jest mi z tego powodu bardzo smutno. Stara dobra marka Sondy jest używana bezmyślnie do reklamowa

  • Zderzak Łągiewki w Wyborczej

    Gazeta Wyborcza opublikowała artykuł Człowiek, który przejechał Newtona . ( Tutaj ten sam artykuł na wyborcza.biz, z odrębnym forum do komentowania przez inter

  • Zderzak Łągiewki - "Rozstrzygający eksperyment"

    W komentarzach pod innym wpisem o zderzaku Łągiewki poproszono mnie o wyjaśnienie tego fragmentu filmu: Najpierw puszczany jest wózek ze zderzakiem Łągiewki. U

Komentarze
2011/04/18 16:22:41
Jak to powiedział mój kolega: "zauważyłeś, że ci ludzie co przychodzą to są zawsze dwa oddzielne typy -- pasjonaci i mecenasi?". No więc Łągiewka to pasjonat, a maila, jak sądzę, dostałaś od mecenasów.
-
2011/04/18 21:43:01
Kierowco BMW,
Dzięki za dobre słowo w pierwszej części komentarza. Ale proszę o nie aż tak kategoryczne stwierdzenia, jak te, które pojawiły się w drugiej części twojego komentarza.

Otóż nie wiem, czy publiczne fundusze na projekt EPAR zostały uzyskane na podstawie twierdzeń, jakoby wynalazek znosił siłę bezwładności. Twórcy prototypu zderzaka Łągiewki, owszem, twierdzili, że ten zderzak znosi siłę bezwładności. I, owszem, wszystkie znane mi dane wskazują, że jest to nieuzasadnione twierdzenie. Jednak rzecz w tym, że zderzak Łągiewki bez wątpienia działa w sposób klasyczny i jest alternatywną - choć być może niekoniecznie optymalną - wersją normalnego zderzaka. Nie znalazłam jak dotąd, aby firmy związane z EPAR (czyli wdrożeniową wersją tego zderzaka) jednoznacznie podawały informację, jakoby EPAR znosił siłę bezwładności.

Może więc fundusze zostały uzyskane na EPAR jako zwykły alternatywny typ zderzaka i w projektach składanych do grantodawców nie było mowy o znoszeniu siły bezwładności? Jeśli tak było, to można oczywiście mieć rozmaite opinie o tym, czy ten projekt jest wystarczająco dobry jak na wydane nań pieniądze, ale podobne opinie ludzie wyrażają o wielu polskich projektach naukowych. I byłaby to dyskusja na innym poziomie, niż ten, który proponujesz.

Zauważ, że odpublikowałam komentarze, co do których zgłoszono mi, że zdaniem zgłaszającego łamią prawo. Skonsultowałam to z prawnikiem i on twierdzi, że takie postępowanie jest słuszne.

Zastanawiam się, jak w tej chwili twój komentarz mógłby zostać odebrany. Nie jestem pewna, czy istnieją dowody na wszystkie zawarte w nim twierdzenia. Czy ty jesteś pewien? Chwilowo odpublikowuję go, żeby się mu przyjrzeć i zastanowić. Stawiasz mnie w niezręcznej sytuacji, ponieważ nie chcę stosować cenzury prewencyjnej. Ale nie chcę też otrzymywać kolejnych zgłoszeń. Ja mam naprawdę za mało czasu na zawracanie głowy. A przecież takim zgłoszeniom można bardzo łatwo zapobiec na etapie pisania komentarza: Wystarczy zadbać o odpowiedni dobór sformułowań. ;-)
-
pfg
2011/04/18 23:02:53
Ano właśnie, odpowiednie sformułowania. Można napisać całkiem kulturalnie, że dany pomysł lub konstrukcję uważa się za bzdurę, to w końcu jest opinia, natomiast oskarżanie, że ktoś wyłudził, zdefraudował, być może podpada pod stosowny paragraf, więc albo trzeba mieć żelazne dowody, albo należy takich sformułowań unikać.
-
wo
2011/04/19 10:36:28
@anuszka
"Zauważ, że odpublikowałam komentarze, co do których zgłoszono mi, że zdaniem zgłaszającego łamią prawo. Skonsultowałam to z prawnikiem i on twierdzi, że takie postępowanie jest słuszne. "

Skonsultuj z nim jeszcze samą treść listu. OIMW jeśli chcesz się bronić w sądzie przed zniesławieniem czy zniewagą, nie możesz po prostu napisać "Tam się znalazły sformułowania, które godzą". Musisz bardzo konkretnie wyspecyfikować, co godzi i dlaczego ("w tym oto zdaniu - tu cytat - zostałem pomówiony o..."). To mądrze, że dmuchasz na zimne i wykazujesz maksimum dobrej woli - jestem ostatnią osobą, która by kogokolwiek namawiała do zmniejszenia ostrożności. Wpisuję się głownie celem zmniejszenia ew. stresu :-).
-
Gość: Mirek, 91.90.161.*
2011/04/19 10:57:56
Na koniec zawsze pozostanie Wam nadzieja, że p. Łągiewka zajedzie na parking przed sądem samochodem wyposażonym w swój zderzak ;))) Jakby co, to dajcie to na jutuba.
-
2011/04/19 11:32:33
@wo:
Również dziękuję za dobre słowo.
Oczywiście skonsultowałam z prawnikiem treść listu. Jego zdaniem nie napisali go prawnicy. Powody wymienił z grubsza te same co ty. Ten list według niego byłby bezużyteczny w sądzie. (Potem sprawdziłam nazwisko człowieka, który w imieniu Łągiewki wysłał emaila, i przypuszczam, że list napisała dla Łągiewki firma PRowa.)

@pfg
Właśnie, opinie.

Na przykład w mojej opinii w dziwnym świetle stawia się ministerstwo nauki, gdy przyznaje Łągiewce nagrodę pieniężną z moich podatków i reklamuje EPAR na ministerialnej stronie www. Sądzę tak dlatego, że Łągiewka nigdy publicznie nie odwołał swoich twierdzeń o łamaniu praw fizyki przez zderzak, a publikacje zawierające te twierdzenia są dla każdego dostępne na stronie www firmy EPAR.

Niezależnie od uzasadnienia, jakie wydało ministerstwo nauki, przyznając mu te pieniądze i reklamę - Łągiewka wcześniej mówił rzeczy z punktu widzenia nauki kompromitujące i dotąd ich nie odwołał. Żeby w takiej sytuacji przyznawać komuś naukowe wyróżnienie, trzeba mieć bardzo dobry powód.
-
pfg
2011/04/19 16:15:51
@anuszka - trzeba mieć dobry powód lub niskie kompetencje :-) (To zdanie godzi w Ministerstwo, nie w p. Łągiewkę.)

@Mirek - :-)
-
2011/04/19 19:19:19
To niebezpieczny precedens. Ktoś, na podstawie haniebnego artykułu 212, usiłuje cenzurować anonimowe komentarze na anonimowym blogu. Pomijając kiepskie szanse procesowe tego kogoś, nie powinno się takiemu szantażowi ulegać. Dotąd przyjmowało się milcząco, że blogosfery ta poststalinowska regulacja nie dotyczy, ale jeżeli sami się temu poddamy...
Przykro mi Anuszka, ale los postawił Ciebie właśnie na barykadzie. I pomyśleć, że wpisałem tego bloga w ulubione, żeby sobie pooddychać spokojną, naukową atmosferą. A tu proszę.
-
2011/04/19 20:24:39
Przykro mi Anuszka, ale los postawił Ciebie właśnie na barykadzie.

LOL.
-
pfg
2011/04/20 12:52:42
@starszy58 - ja właściwie nie jestem anonimowy. Wystarczą dwa kliknięcia, żeby mnie w pełni zidentyfikować. Jest to mój świadomy wybór. Nie przeszkadza mi być fanatycznym obrońcą wolności słowa i prawa do anonimowości w Internecie, zmusza mnie jednak do pisania tak, jakbym mógł za swoje słowa odpowiadać. Wszystkim to zresztą zalecam, choćby dlatego, że to dobrze wpływa na styl :-)
-
2011/04/20 14:07:22
@pfg
Zgadzam się z jak najbardziej. To narzuca pewna dyscyplinę intelektualną. Coś z setka osób wie, że ja to ja, a też podpisuję się w odpowiedziach na podpisaną pocztę. Tutaj jednak idzie mi o to, że praktycznie martwy paragraf 212 mogą ożywić precedensy. Dosyć mnie to niepokoi.
-
2011/04/20 19:54:28
@: Przykro mi Anuszka, ale los postawił Ciebie właśnie na barykadzie.

Sprawa jest dużo prostsza. Jak widzę moja nieśmiała hipoteza o "mecenasach" jakoś się tam potwierdza. Otóż ci mecenasi występują zapewne o jakieś dotacje, granty, stypendia czy cokolwiek innego. A wbrew temu co się zwykle wszystkim wydaje "pomówienie" nie polega tylko na tym, że ktoś o kimś powiedział, że jest dupa, ale że ten dupa też na tym coś stracił. No i powiedzmy, że owi mecenasi tego grantu nie dostają. Może wniosek był za słaby? Może... A może dlatego, że zostali oczernieni? Ważne, że jest strata. I w tym momencie powinna zapalać się lampka ostrzegawcza, bo pieniądze mają tę zabawną właściwość, że pachną tak samo, nawet kiedy nie pochodzą z "utraconego" grantu.
-
Gość: nightwatch, *.atms.com.pl
2011/04/21 07:36:06
Należało się spodziewać że prawnicy się pojawią - w końcu mamy do czynienia z prawami fizyki. Łągiewka-wynalazca już zrobił swoje, teraz sprawą zajmują się specjaliści od biznesu. Biznes co prawda opiera się wyłącznie na pseudo-profesjonalnym wizerunku i publicznych pieniądzach do przejedzenia, nie widzę tam nic co by wskazywało że mają jakikolwiek produkt. Co gorsza, nie wydaje mi się żeby byli zainteresowani jakimikolwiek pracami badawczymi czy potwierdzeniem sensowności pomysłu Łągiewki - od wielu lat mówią "mamy, ale nie pokażemy" i chyba chcą żeby tak zostało. Ciekawe czy ktoś z założycieli odpowiada za to przedsięwzięcie własnym majątkiem?
Jest prosta i uczciwa metoda ucięcia wszelkich 'pomówień' - mogli by pokazać że coś zrobili i to działa. Ale domyślam się że ta metoda nie wchodzi w grę bo na przykład zamiast inżynierów zatrudnili prawników.
-
2011/04/21 11:06:37
Nie było żadnych prawników. Cały ten list to amatorszczyzna, mająca tylko groźnie wyglądać. Żaden czynny prawnik by takiej chały nie odwalił. A jakem inżynier, też tych ludzi nie lubię. To w zasadzie pozaprawny szantaż emocjonalny.
-
Gość: Krzysztof, *.lubzel.com.pl
2011/05/06 08:33:43
Mili Państwo.
Czy nikomu z Was nie przyszło do głowy by zgodnie z treścią listu zapoznać sie bliżej z wynalazkiem Pana Łągiewki i odpowiedzieć na pytanie dlaczego na 38 Międzynarodowych Targach Wynalazków Genewa 2010, Centrum Badawczo-Rozwojowe EPAR Sp. z o.o. otrzymało złoty medal za wynalazek Zderzak Łągiewki". Otrzymał tez inne nagrody. Macie patent na nieomylność, że zajmujecie się tylko aspektem prawnym listu a jego istota czyli zaproszenie do zapoznania się z wynalazkiem pomijacie? Podobno jesteście naukowcami. Dlaczego zakładacie, że nie można wynaleźć czegoś o czym jeszcze wczoraj nam się nie śniło. czy grafen robiony przez Polaków to też bzdura. A światłowody czy niebieska dioda. Profesor Gomuła badający EPAR razem z Łągiewka nie twierdzi, że obala fizykę niutonowską. Stwierdza po prostu, że zderzak działa choć on jako fizyk nie wie dlaczego!!! I tyle. Jest przynajmniej uczciwy i nikogo nie obraża. Badania nad zderzakiem trwają od kilkunastu lat. I nikt przez te lata nie dał Łągiewce "Waszych" pieniędzy.
-
Gość: nightwatch, *.atms.com.pl
2011/05/11 14:20:33
Krzysztof, a kto tu twierdzi że Łągiewka nic nie wynalazł? Być może coś tam wynalazł, ale na stronie wynalazku "EPAR" umieszcza publikacje w których twierdzy że wynalazł nowe zasady dynamiki. Żadnego produktu nie ma, wynalazek może być sensowny albo nie ale nikt tego nie wie bo nic nie pokazali poza power pointami z marketingowym bullshitem. Rzuć okiem na ten rysunek: www.project-epar.pl/organizacja-projekt-epar/ - mają już w planie departamenty od trzęsień ziemi, górnictwa, lotów kosmicznych, lotnictwa, kolei i co tam komu jeszcze przyszło do głowy. No i oczywiście fundacje, organizacje i stowarzyszenia - te grzyby co rosną najlepiej w pobliżu strumyków z pieniędzmi. Śmiało, przekonaj nas i siebie że to nie ściema, ale nie licz że Łągiewka dostarczy ci jakiegokolwiek argumentu.
Aha, i zapomniałeś o Skłodowskiej. Krytykując Łągiewkę ją też pośmiertnie obraziłem.
-
2011/05/11 15:29:04
Haaa, na tym rysunku oni się zdradzają, że mają w planach "opracowanie teorii przepływów energii kinetycznej"!

Czyli jednak jakaś nowa teoria jest potrzebna? Stara fizyka nie wystarcza?
-
2011/05/11 15:50:09
Czy mógłby ktoś spojrzeć na to?
www.project-epar.pl/wp-content/uploads/2011/02/tabela_1__uk%C5%82ad_EPAR.pdf

EPAR:
Ponadto poziom absorpcji energii jest zawsze stały, z powodu proporcjonalnego wpływu prędkości linowej obiektu na prędkości kontowe pochłaniających mas wirujących.

Inne rozwiązania:
Układy sprężyn/siłowników mają ograniczony potencjał akumulacji energii kinetycznej oraz skutkują zwiększaniem się w czasie oddziaływań siłowych. Ponadto ich działanie uzależnione jest od prędkości początkowej obiektu. Optymalna praca zachodzi w bardzo wąskim przedziale wartości parametrów procesu i zawsze przejmuje
tylko ułamek energii kinetycznej.


Czy rzeczywiście tak jest? Wyobraźmy sobie porównanie zderzaka Łągiewki z amortyzatowem hydraulicznym.

EPAR nie może pochłaniać dowolnie dużej energii kinetycznej, bo ogranicza go wytrzymałość zębatek.

Czy EPAR działa jednakowo dobrze niezależnie od prędkości zderzenia? Lepiej niż amortyzator hydrauliczny? Nie bardzo to widzę. Zakładam, że koło jest osadzone bez tarcia. Jeśli dobrze rozumuję, to koło zamachowe ma jakąś bezwładność. Rozkręcanie tego to praca przeciwko sile zderzenia (na drodze równej długości zębatki). Gdy koło ma małą masę, to raz dwa je rozkręcimy, zębatka się skończy, a samochód dalej jedzie. Gdy koło jest ciężkie, to samochód zatrzyma się, zanim zębatka się skończy. Droga hamowania = długość zębatki. Jak najbardziej efektywność zderzaka Łągiewki zależy od prędkości.

No i jeszcze: Skąd pomysł, że EPAR pochłania 90% energii, a np. amortyzator mniej?
-
2011/05/11 15:50:41
A w ogóle, część wykresów w tym dokumencie jest bez sensu, bo nie mają opisów na osiach.
-
Gość: nightwatch, *.atms.com.pl
2011/05/26 13:53:30
no też mi zarzut. Wykresy w dokumencie bez sensu są bez sensu. A jakie mają być?
-
2011/06/01 19:36:12
@nightwatch
"no też mi zarzut. Wykresy w dokumencie bez sensu są bez sensu. A jakie mają być?"

jeżeli uważałeś w szkole na lekcji fizyki, w co wątpię, to powinieneś wiedzieć, że wykres bez opisanych osi (X i Y, kojarzysz?) nic nie znaczy. - brak jest odniesienia. Może to ujść a reklamie, gdzie masz proszek mający 20% więcej siły cytryny, ale nie w fizyce
-
Gość: nightwatch, *.atms.com.pl
2011/06/03 08:45:56
a ten pan nie odróżnia ironii od aronii. I ma trochę wygórowane mniemanie o sobie. Tatusiu, już wracam do szkoły, dziękuję za twoje nauki. Jak będę duży chcę być taki jak ty.
-
Gość: Gość, *.resnet.colorado.edu
2011/07/14 05:53:30
Szanowni Państwo,

czy ktoś z Was wie o istnieniu komercyjnej lub pozalaboratoryjnej instalacji zderzaka p. Łągiewki? Czy jakaś firma zastosowała to rozwiązanie? Gdzie został zastosowany EPAR?
Proszę o wpis tutaj, na forum.
-
Gość: AMI, *.dsl.emhril.sbcglobal.net
2011/07/17 07:04:31
Podobny bezwładnik (jak EPAR) zastosowano eksperymentalnie w niektórych samochodach Formuły 1 (system KERS). Gromadzona jest w nim część energii samochodu który musi wyhamowywać (np. przed zakrętem) i energia ta jest póżniej dodawana do napędu samochodu rozpędzającego się ponownie po zakręcie. Sens tego jest jednak wątpliwy, bo urządzenie waży sporo zwiększając masę samochodu a efekty odzyskiwania energii są nieznacze.
Systemu KERS nie wymyślił jednak Łągiewka a zastosowanie jego do pochłaniania (i odzyskiwania) energii zderzającego się samochodu jest całkowicie pozbawione sensu fizycznego.
Ratunkiem dla pasażerów jest nie "pochłanianie" lub magazynowanie energii, lecz rozłożone w czasie zmniejszanie PĘDU samochodu i pasażerów w jego wnętrzu. ZDERZAK ŁĄGIEWKI NIE JEST W TYM LEPSZY OD DUŻO PROSTSZYCH ROZWIĄZAŃ (STREFA ZGNIOTU, AMORTYZATORY SPRĘŻYNOWO HYDRAULICZNE, PODUSZKI POWIETRZNE ITP).
Cała ta organizacja promująca "wynalazek" skupia dyletantów techniki i trudno przypuszczać aby jakakolwiek inna instytucja zatrudniająca specjalistów dała się zwieść opisywanymi "korzyściami" stosowania EPAR-u jako zderzaka.
Inne zastosowania bezwładników są znane od lat i jednak nie dają spodziewanych korzyści, np zarzucony projekt stosowania wielkich i szybko obracających się kół zamachowych do napędu autobusów (Szwajcaria).
-
2011/07/21 19:27:35
Ten mejl to bełkot a nie mecenas:

1.
"...informuję zarówno autorów wpisów, jak i administratora bloga, że dopuszczają się pomówienia, które jest przestępstwem kodeksu karnego z art. 212 kk § oraz art. 216 kk §..."

W części mówiącej o "administratorze bloga" nie ma takiej możliwości, aby pociągnęli cię do odpowiedzialności karnej (chyba, że kiedyś OSOBIŚCIE pomówisz/znieważysz).


2.
"Na blogu rozpowszechniane są nieprawdziwe informacje dotyczące rzekomego wyłudzania środków publicznych przez specjalistów z Projektu EPAR. Sugeruje się również, iż mogli oni dopuścid się oszustwa o naturze finansowej. Abstrahuję tu od inwektyw, którymi obrzucane są badania Lucjana Łągiewki i ich rezultaty, które wynikają z Paostwa niekompletnej wiedzy lub niezrozumienia istoty zagadnieo."

W tym fragmencie prawdopodobnie ma na myśli art. 14 ust. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ale tutaj:

2.1.
Jesteś zobowiązany (niezupełnie ty, o tym niżej) uniemożliwić dostęp do danych, o których uzyskasz WIARYGODNĄ wiadomość o ich bezprawnym charakterze.
Ogólne pierdololo, ograniczające się do "informacja są nieprawdziwe i pomawiaja oraz znieważają" (do tego sprowadza się mejl) nie jest wiarygodną wiadomością. To zgłaszający wiadomość ma obowiązek ją uwiarygodnić a nie przeżucać to na ciebie: "Byd może zamiast uciekad się oszczerstw, kpin należało zwrócid się do nas o dodatkowe wyjaśnienia lub też przyjechad i osobiście podjąd dyskusję na temat technologii EPAR, w tym opisywanej bariery drogowej. Zapraszamy do skorzystania z tego rozwiązania, zweryfikowania".

2.2.
Pomylił ciebie, "prowadzacego bloga", z "usługodawcą, który świadczy usługi drogą elektroniczną obejmujące transmisję w sieci telekomunikacyjnej danych przekazywanych przez odbiorcę usługi lub zapewnienie dostępu do sieci telekomunikacyjnej". Niech wypada do adminów blox.pl.


3.
"Ponadto złożony zostanie pozew przeciw autorom pomawiających wpisów oraz administratorowi serwisu zgodnie z Art. 24 kodeksu cywilnego za naruszenie dóbr osobistych związanych z pomówieniem oraz zniewagą."

Odpowiedzialność cywilna. Podobnie jak w pkt. 1:
"Art. 24 kc
§ 1. Ten, czyje dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem..."

Nie było tu TWOJEGO działania, tylko CZYJEŚ komentarze.


PS
Pisząc swój komentarz zakładałem, że nie doczepiają się do TWOICH komentarzy, które (oraz sama notka) są "czyste".
-
2011/07/27 12:50:57
Anuszka:

zauwazylem, ze blog jakos przestal "zyc" od czasu tego incydentu. Wszystko OK?
-
2011/07/27 13:22:39
Broń Boże, to nie ma nic wspólnego z Łągiewką. Po prostu mam inne zajęcia... Może niedługo coś wrzucę.
-
Gość: Zonk, *.aster.pl
2011/07/30 21:57:40
Z mojego doświadczenia wynika, że porównywanie polskiego bl@giera z dziennikarzem to jak porównywanie Trabanta z BMW.
Jeszcze nikomu nie udało się pociągnąć w Polsce bl@giera do odpowiedzialności za treści notek czy komentarzy. Nadszedł czas, aby to zmienić.
Buzdygan przegrał, ale ja się tak łatwo nie poddam !
Oczywiście, nie mam na myśli tego bloga :)
-
Gość: anon, *.wroclaw.mm.pl
2011/08/09 18:12:00
A mnie jeszcze śmieszy "prędkość kontowa". Gdzie to konto tak pędzi?
-
2011/08/14 13:29:54
To, że EPAR dostał pieniądze z programu innowacyjna gospodarka to zupełnie mnie nie dziwi.
www.poig.gov.pl/Strony/lista_beneficjentow_POIG.aspx

Ten program finansuje same perełki polskiej innowacyjności np. bardzo innowacyjny serwis
swiatkotow.pl/ - 672 tys. zł publicznych pieniędzy.

EPAR z tego programu dostał tylko 63 tys. zł.

Patrząc na listę beneficjentów tego programu już wiem, że pieniądze z moich podatków są dobrze wydane.
Będziemy tygrysem innowacyjności Eurpy, a nawet Świata. To, że benzyna będzie po 6 zł to nic, w końcu poważne inwestycje muszą kosztować.
-
2011/08/14 18:15:08
Wiecej. Wszystkie spolki zwiazane z EPAR dostaly z POIG w sumie ponad 3 mln zl. Numery projektow sa na stronie samego EPAR, a kwoty mozna znalezc na stronach rzadowych, wklejajac w google te numery.
-
Gość: Quente, *.neoplus.adsl.tpnet.pl
2011/10/13 11:36:41
Zadziwia mnie nasze Polskie zacietrzewienie.
Po pierwsze, zauważyliście może, że od oficjalnie dawna nikt nigdzie nie używa określenia "zderzak Łągiewki" ?
Materiały publikowane pod linkiem: mlodyfizyk.blox.pl/2011/02/Zderzak-Lagiewki-w-TVP.html są z jeszcze z zeszłego wieku. Każdemu z nas zdarzają się potknięcia językowe, niestety w przypadku Pana Lucjana zostały one kiedyś opublikowane i "chodzą" za nim do dziś.
Zapraszam na stronę: www.youtube.com/epartv, tam możecie obejrzeć sobie prototyp bariery drogowej z systemem EPAR - te materiały zostały opublikowane w 2011r.
mdoppler i anuszka_ha3 - czy staraliście się kiedykolwiek w naszym kraju o dotacje z Unii? Ja tak. Wiecie jakie opóźnienia mają nasze instytucje w przekazywaniu pieniędzy ? Ponad rok (365 dni), oznacza to, że pomimo ogłoszeń na stronach internetowych i larum z powodu przyznanych środków, EPAR na koncie może nie mieć jeszcze ani złotówki.
Może to również odpowie po części, na często powtarzające się tu pytanie, dlaczego EPAR nie jest jeszcze nigdzie wdrożony.
Na koniec, pozwolę sobie dorzucić jeszcze jeden link:
www.epar.pl/nagrody/
Skoro cały świat uznaje i nagradza, rozwiązania opracowane przez Pana Lucjana Łągiewkę, to dlaczego my nie możemy ich zaakceptować ?
-
Gość: antyepar, *.neoplus.adsl.tpnet.pl
2011/11/02 16:21:17
EPAR utworzyła 10 spółek celowych z o.o. by dziesięciokrotnie zwiększyć limit pomocy deminimis jaką może otrzymać przedsiębiorstwo ,
przykłady dotacji:
1.EPAR MINE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Przygotowanie unikalnych zabezpieczeń obudów górniczych oraz układów ochronnych w górnictwie. dolnośląskie, Radomierz 691,660.00
2.EPAR Lift Spółka z ograniczoną odpowiedzialnoscią Opracowanie pionierskiego rozwiązania technologicznego podnoszącego bezpieczeństwo transportu pionowego dolnośląskie, Radomierz 757,260.00
3. http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:Q0ZVkTWoc2cJ:bip.umwd.dolnyslask.pl/plik.php%3Fid%3D14893+epar+radomierz+strefa&hl=pl&gl=pl&pid=bl&srcid=ADGEESjFHvP2wSI07ETksLD6wXsi_n3J9_wj8sFdMm5TOdFfWyXUqg-Agyhp5Rr3X7-RAuKy_6d2E4r8RwiJyqQA01YAd3Dnod7_ZW7ubzDUsgLB9QdPKqPPIJFp5RNAd7xe6oozVA3h&sig=AHIEtbSBPO4TZ1zmedgT1QX3fL8OJ9oyIg

ponadto EPAR jest inicjatorem rozszerzenia specjalnej strefy ekonomicznej o nieruchomość w Radomierzu dzięki czemu zostanie zwolniona z podatków od nieruchomości i dochodowego.
proszę również zwrócić uwagę kto wygrywa organizowane przez EPAR przetargi na prace badawcze , które powinni sami wykomać
-
Gość: Quati, *.icpnet.pl
2011/11/09 01:45:02
W najnowszym Newsweeku (nr 45/2011) na stronie 8 pojawiła się notka pt. "Polski wynalazek hitem z granicą", która opisuje konstrukcje EPAR tzw. zderzak Łagiewki. Ciekawe jest to, że konstrukcja (wg. tekstu) uzyskała uznanie naukowców, ale nie przemysłu. Jakieś opinie? :)
-
Gość: miki, 217.153.38.*
2013/08/01 09:17:50
No i dobrze, że Łagiewka napisał takiego maila i nie pozwala sobie kpić z siebie przez niedouczonych amatorów fizyki. Łągiewka w istocie podważył prawa fizyki klasycznej. Z mojego doświadczenia mówię Wam, że cała fizyka klasyczna jest niepoprawna i wymaga napisania od nowa. CAŁA!
-
Gość: Sender, 212.244.152.*
2014/01/10 11:06:03
Ale koleś byki popełnia :D czytałem tez trochę na tej stronie i były wykresy, tez z błędami ortograficznymi ;) widocznie to tez jego dzieło :D haha co do samego wynalazku to uważam, ze nikt tu nie lamie praw fizyki... dlaczego ? Obiekt uderza w ścianę, ściana musi oddać mu energie którą obiekt dal ścianie, ale cześć energii zostaje przechwycona i zamieniona w ruch obrotowy, przez co mniej energii dociera do pojazdu w którym siedzi człowiek, na którego działają mniejsze siły i dlatego jest mniejsza bezwładności. Nikt tu nie lamie praw fizyki, to jest po prostu przejecie energii w drodze miedzy ściana a pojazdem i człowiekiem który w nim siedzi.. mniej energii dociera do człowieka :D nigdy nie dostaniemy więcej energii niż sami daliśmy... w innym przypadku stworzylibyśmy perpetuam mobile :) Tylko jest taka różnica ze kolo przyjmując energie kreci się aż nie wykręci energii którą dostało (może sobie ja rozłożyć) a pojazd jako obiekt stały niestety musi naraz przyjąć energie przez co energia otrzymana przekracza wytrzymałość uw materiału i zmienia on strukturę :) Wynalazek sam w sobie został wynaleziony już dawno temu np. tzw spinner (pociągasz pasek i kreci się spinner) tutaj działa to w druga stronę - pasek jest popychany :)

Macie racje ze jest coś na styl amortyzatora podobnie działa zderzak pneumatyczny w tirach ale na innej zasadzie z tym ze według mnie to działa o wiele lepiej :) I przy okazji możemy zamienić energie uderzenia na prąd... Ja bym bardziej szedł w wykorzystanie odzyskiwania energii dzięki temu odkryciu zamiast kłócić się czy to działa :)
-
Gość: lexus, *.e-wro.net.pl
2015/09/05 02:22:20
polaczkowata malosc przez was przemawia, zawisc, nic wiecej!, sami cos wymyslcie, w szczegolnosci ta cala Anuszka,
zenada
-
Gość: rzecznik, *.giganet.net.pl
2015/11/08 17:36:54
pani "Anuszko"
pytanie: ile ma pani na swoim koncie naukowym opatentowanych wynalazków?
z tego co pani pisze na blogu to domyślam się że żadnego... pan Łągiewka, który może nie jest teoretykiem z bagażem wzorów matematycznych, ma ich na swoim koncie blisko 100 - proszę przeszukać bazę Espacenet jeśli pani nie wierzy.
i to tak panią bardzo boli... pominę inne tematy na blogu, jednakże odniosłem wrażenie, że krytykuje pani wszystko co jest w nauce nowe i jeszcze nie zbadane - oczywistym jest że tam teorię tzn hipotezy dopiero powstają. niestety twórczych idei nie ma pani żadnych i nie wykorzystuje w pożyteczny sposób swojej naukowej wiedzy - krytyka i destrukcja jedynie. podobnie przytoczona opinia "naukowca" - wyszukiwanie jakiś błędów w sformułowaniach, może i pan Łągiewka lub jego zespół nieudolnie sformułowali teorie opisującą zderzenia, ale co z tego?? czy na prawdę jest pani tak zaślepiona swoim naukowym ego, że nie widzi pożyteczności zastosować jego pomysłów???
dla mnie nie ma żadnych wątpliwości, kto jest geniuszem a kto OKDR
-
Gość: ARTATAMA, *.dynamic.chello.pl
2016/07/23 12:57:21
Niech wreszcie Łucjan Łągiewka zrobi i zaprezentuje coś, co działa i jest lepsze od innych urządzeń o podobnym przeznaczeniu. Póki co od ćwierć wieku to są tylko opowieści z zielonego lasu.
-
Gość: +, *.neoplus.adsl.tpnet.pl
2017/09/29 09:55:15
oto msciwy pieniacz, a gdzie ewangeliczne cnoty?
-
Gość: -docent0, *.ip.interplus.com.pl
2018/02/05 02:34:37
Fantastyczne czasy:
1. Doktryna religijna Kościoła Rzymsko-Katolickiego otrzymuje spójne, logiczne i nadzwyczaj piękne objawienia o naturze Ducha  Świętego. [ks. P. Natanek]
2. Fizycy starzy i młodzi wpadają w sidła własnego ludzkiego zabobonu sprzecznego z doświadczalnymi badaniami naukowymi. Mamy już bardzo liczne przykłady oszustw ze świata nauki.
3. Wiara w Jedynego Boga stała się udokumentowanym historycznie pewnikiem, a fizyka naukowa zwykłym kuglarstwem. Fizyka Boga "działa inaczej" niż nasza oświecona fizyka współczesna.
Zmiana statystyk...
We wrześniu 2009:
8165 użytkowników
9536 wizyt
17330 odsłon